Home > ABOUT US > Editorial Board and Board of Councils >

Board of Councils2012-09-28
BRIDGE
Council Chairman:   Hou Jinlong
Chairman Unit:          China Communications Construction Co., Ltd.
 
Vice Chairman:          Ge Yaojun, Zhang Xigang, Wang Haihuai
Vice Chairman Unit:  College of Civil Engineering Department of Bridge Engineering, Tongji University
                                       CCCC Highway Consultants Co., Ltd.
                                       CCCC Second Harbor Engineering Company Ltd.
 
Executive Members:
Wang Xiaojiang, Wang Yinda, Wei Shiguo, Bai Zhiqin, Ren Guolei, Li Hongzhuan, Zhou Yong, Zhou Liang, Meng Fanchao, Zhan Jianhui, Zhang Qi, Tang Yongjian, Sun Yun, Liu Gangliang, Chen Weike, Yang Guiping, Zhang Shenglin, Peng Jianguo, Cheng Zhihu, Zhang Rui, Zhao Jun, Li Lixin, Yang Zhengyu, Liu Xukai, Sui Jun, Mu Jinwei, Zhang Min, Zhang Pengtao, Jiao Shifa, Zhao Xi’an, Wang Wei, Ye Guoqiang, Yan Xianguo, Yin Xuezhi, Lu Guoping, Huang Zhiming, Zhou Xufeng, Chen Yiyan, Ren Wei, Luo Jizhi, Wang Xu, Wang Mingchang, Ji Tonggeng, Wan Xichun, Zhang Zhenxue, Zeng Minggen, Huang Hebin, Zhang Shaojin, Hu Jun, Liang Zhitao, Ge Shengjin, Luo Yefeng, Zhou Shen

 
Members:
Bao Qiwei, Cui Yuping, Li Quanhuai, Wu Huanling, Zhang Fan, Zhang Baosheng, Huang Laquan, Liu Sitian, Liu Shilin, Lv Weiqing, Tang Wei, Hu Da, Zhao Duijia, Fang Tiansan, Tang Ming, Yang Shaoxi, Kang Xuezeng, Niu Po, Chen Qieshun, Li Chuanxi, Guo Qinglian, Dai Mingxing
 
Executive Members’ Unit:
Beijing Municipal Engineering Research Institute
Jiangsu Huning Steel Mechanism Co., Ltd.
CCCC Second Highway Engineering Co., Ltd
Wuxi Road & Bridge Group Co., Ltd.
T.Y Lin International Engineering Consulting (China) Co., Ltd.
Beijing Urban Construction Road & Bridge Group Co., Ltd.
Shandong Hi-Speed Group Co., Ltd.
Shanghai Urban Construction Design & Research Institute
Communications Planning & Designing Institute of Hubei Province
Sichuan Provincial Transport Department Highway Planning, Survey, Design and Research Institute
Sichuan Road& Bridge (Group) Co., Ltd.
Guangdong Provincial ChangDa Highway Engineering Co., Ltd.
Wuhan Bridge Heavy Industries Group Co., Ltd .
Guizhou Bridge Construction Co., Ltd.
Hunan Provincial Communications Planning, Survey& Design Institute
China Classification Society Industrial Corp.
Beijing CCCC Qiaoyu Science and Technology Co., Ltd.
Jiangsu Fasten Nippon Steel Cable Co., Ltd.
CHELBI ENGINEERING CONSULTANTS, INC.
Beijing Jian Da Road & Bridge Consultant Co., Ltd.
Tianjin Municipal Engineering Design & Research Institute
Guangzhou Municipal Engineering Design & Research Institute
Guangzhou Highway Engineering Group Co., Ltd.
Guizhou Highway Engineering Group Co., Ltd.
China Zhongtie Major Bridge Reconnaissance & Design Institute Co., Ltd.
Shanghai Municipal Planning Design & Research Institute
Beijing Road Engineering Quality Supervision Station
CCCC Second Highway Consultants Co. Ltd
CCCC Road & Bridge Special Engineering Co., Ltd.
Shanghai Urban Construction (Group) Corporation
Xijiang Communications Construction Administration Bureau
MCC Communication Engineering Technology Co., Ltd.
Wuxi Public Project Construction Center
Chengdu Xinzhu Road & Bridge Machinery Co., Ltd.
Shanghai Pujiang Cable Co., Ltd.
Shenzhen Municipal Design & Research Institute Co., Ltd.
Jiangyin Bridge (Beijing) Engineering Co., Ltd.
Guangxi Communications Planning Surveying and Designing Institute
Shandong Luqiao Group Co., Ltd.
Jiangsu Zhongshe Engineering Consultancy Group Co., Ltd.
Henan Taohuayu Yellow River Investment Co., Ltd 
Architectural Design & Research Institute of Tongji University 
Jiangsu Provincial Transportation Engineering Group Co.,LTD
Tianjin Urban Construction Design & Research Institute 
Xiamen Road & Bridge Consulting & Supervision LTD. 
Guangzhou Communication Investment Group Co.,Ltd.
Shanghai Road and Bridge (Group) Co., Ltd.  
CCCC First Highway Consultants Co., Ltd  
Guangxi Road & Bridge Engineering Corporation 
CCCC Civil Engineering Science & Technology Co., Ltd  
Panzhihua Road & Bridge Engineering Co., Ltd 
Tianjin Luchi Construction Engineering Supervison Co., Ltd


  
Council Members’ Units:
Beijing General Municipal Engineering Design & Research Institute
Construction Headquarter of Major Road and Bridge in Nanjing
Beijing Municipal Road & Bridge Construction Holding (Group) Co., Ltd.
CCCC Third Highway Engineering Co., Ltd.
Beijing Municipal Engineering Professional Design Institute Co., Ltd.
CCCC Fourth Harbor Engineering Co., Ltd.
Shanghai Municipal Engineering Design Institute (Group) Co., Ltd.
Jotun Coatings (Zhangjiagang) Co., Ltd.
Shanxi Transportation Research Institute
China Nerin Engineering Co., Ltd.
Sichuan Tianyuan Mechanical Engineering Co., Ltd.
Wuchuan Heavy Engineering Share Co., Ltd.
Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co., Ltd.
Tianjin Shinkuntai Advanced Prestressing Technology Co., Ltd.
First Branch Company of Langfang Transport Roadway Construction Co., Ltd.
School of Civil Engineering and Architecture, Changsha University of Science and Technology
Zhenjiang Lanbo Engineering Technology Co., Ltd.
Jiangsu Medium Voltage Electrical Engineering Co., Ltd.

Marketplace Links
 Coming soon
 
Coming soon
Buy a link now>
 
Contact Us  |   Terms & Condition of Use   |  Job  |  Awards  |  Advertise   |  Events
Copyright @ 2011 - 2012 BRIDGE MAGAZINE All Rights Reserved