Home > ABOUT US > Editorial Board and Board of Councils >

Editorial Board2012-09-28
BRIDGEHonorary Consultants:

Tang Huancheng, Li Jiaxian, Wang Bohui, Yu Bangyan, ManabuIto (Japan)

 


Consultants:

Xiang Haifan, Huang Wei, Zhou Jichang, Zheng Jielian, Fan Lichu,  Chen Xin, Wang Zhanyi, Yang Jin, Su Songyuan, Wang Yongzhong, Gu Anbang, Zhu Zhongjie, Man-Chung Tang (America), Yang Yongbin (Taiwan), Niels J Gimsing (Denmark), Wei Zhicheng (Hong Kong), Frieder  Seible (America), John W.Fisher (America), Alan.W.Pense (America), Jacques Combault (France), Lin Yuanpei, Wang Jingquan, Pan Hongxuan, Qin Shunquan

 

Chief Director of Editorial Board: Feng Maorun
 


Vice Director of Editorial Board: Hu Zhengmin, Liu Zhengguang, Xiao Rucheng, Mao Yulin

 


Members:

Fang Zhihe, Wang Jian, Wang Yongheng, Wang Wuqin,Wang Haiqing, Wang Fumin, Niu Bin, Shi Yongji, Xiang Zhongfu, Lv Jianming, Li Qiao, Li Shoushan, Li Jingsen, Ji Lin, Shen Rong, Shao Xudong, Shao Changyu, Zhou Shizhong, Meng Fanchao, Jin Zenghong, Lin Ming, Masatsugu Nagai (Japan), Fan Wenli, Hu Bin, Hu Dahe, Hu Jianhua, Sun Junling, Xu Gongyi, Xu Guoping, Zhuang Weilin, Chen Airong, Chen Mingxian, Chen Guanxiong, Chen Weizhen, Gao Zhengquan, Tang Boming, Zhang Taixiong, Zhang Shengcheng, Zhang Jinquan, Zhang Shuren, Zhang Xigang, Xu Zhihao, Huang Qiao, Zeng Xianwu,He Shuanhai, Ge Yaojun, Ning Pinghua, Cai Guohong, Liu Yuanwei, Liu Jianxin, Lou Zhuanghong, Bao Weigang, Xie Bangzhu, Yan Wenbiao, Ouyang Xiaoyong, Cui Bing, Che Yulin, Xu Yue, Zhou Ping, Gao Zongyu, Yang Zhifang, Ruan Youli, Wu Shengdong, Chen Baochun, Chen Zhengqing, Shen Chi, Han Dazhang, Han Zhenyong, Liao Zhaohua, Jiang Yousheng, Liu Shilin, Xu Hongyuan,Wang Sishun, Wang Changjiang, Nie Jianguo, Nie Fusheng 

Marketplace Links
 Coming soon
 
Coming soon
Buy a link now>
 
Contact Us  |   Terms & Condition of Use   |  Job  |  Awards  |  Advertise   |  Events
Copyright @ 2011 - 2012 BRIDGE MAGAZINE All Rights Reserved